Kundvagn

 x 
Kundvagnen är tom


Användarhjälp

 

FLO och UNDR är väldigt enkla att installera och använda. Ibland kan man fundera över någon detalj och vi försöker här ta upp några saker vi tror du kan ha nytta av. Det medföljer engelsk bruksanvisning och de svenska finns här för FLO och UNDR. Men lite enkla kom igång tips/förklaringar kan du läsa om nedtill.

 

Installationsinstruktion FLO

1.       Packa upp delarna. Sätt i stålpipen på ovansidan. Tryck in slangen i anslutningshålet nedtill på enheten.

2.     Skruva bort vattenspridaren som sitter på din befintliga kran. Skruva dit den medföljande vattenomkastaren som följer med din FLO. (Du kan beroende på kranmodell, utanpåliggande eller inåtgående gäng, behöva använda medföljande gängadaptrar). *

3.     Sätt på vattnet. Dra i reglaget på vattenomkastaren för att skicka vattenflödet till din FLO. Justera hastigheten på flödet med blandarhandtaget. Det ska vara ett lugnt fint flöde ur din FLO, ca. 1-1.5 liter/min.

4.      Skölj igenom filtret vid första användning 10 minuter innan du tar ditt dricksvatten. Kolfiltret ska sköljas igenom.

* OBS! Det finns en del ”designvarianter” av kranar idag och FLO är anpassat till standardkonstruktionen av kran/gäng som är vanligast på marknaden. Vi hänvisar till krantillverkaren för eventuella specialadaptrar eller så rekommenderar vi UNDR.

 

 

Installationsinstruktion UNDR

1.      Packa upp delarna. Montera medföljande T-koppling på inkommande kallvattenledning. Ta hjälp av kunnig person vid behov.

2.      Tryck in slangarna i korrekt anslutningshål i enheten.

3.   Ta upp ett lämpligt hål i diskbänk/köksbänk för kranens gängade stång. Montera enl. medföljande anvisning med medföljande brickor/muttrar och gummipackningar.

4.      Montera inkommande vattenslang till kranen.

5.    Skölj igenom filtret vid första användning 10 minuter innan du tar ditt dricksvatten. Kolfiltret ska sköljas igenom. Justera vattenflödet på flödeskontrollen/T-kopplingen till 1-1.5 liter/minuten ur kranen.

 

* OBS! Det kan förekomma en del ”fräsande/smällande” i enheten initialt. Dels är det luft i systemet som går ut allt eftersom.  Det kan hjälpa att ta ur slangarna i enheten, skaka filtret, och montera tillbaka slangarna igen. En del av detta fenomen kan också bestå till viss del och orsakas av vattnets kontakt med mineralerna (joniseringen). Speciellt kan det uppstå ljud på morgonen när vattnet stått stilla under natten.

 

 

Vanliga frågor kring enheten

 

Vattnet är dimmigt/molnigt?

Joniseringen kan göra att vattnet ser dimmigt ut. I verkligheten är detta synligt bevis på de hälsosamma eftereffekten när syret i vattnet haft kontakt med minerallagerna. Små täta bubblor som stiger mot ytan. Ingångsvattnets mineralinnehåll påverkar utseendet aningen från fall till fall. Detta är absolut inget farligt utan bevis på att det fungerar.

Magnesium i kombination med vatten utgör reaktionen Mg (s) + 2H2O(g) -> Mg(OH)2(aq) + H2(g) Mg(OH)2 – magnesium hydroxide är alkalisk.

 

Vattnet smakar lite metalliskt ibland?

Om vattnet stått under några timmar i kontakt med mineralerna så kan det upplevas så. Skölj igenom filtret en minut eller två innan du tar ditt dricksvatten.

 

Tar Vitev FLO/UNDR flour?

För tillfället är svaret kort, Nej. Vitev tittar hela tiden på möjligheter att utveckla sina lösningar så i framtiden kommer kanske en bra lösning även till FLO/UNDR. Men läs nedan kring varför det är så svårt.

Vitevs grundmoral som företag gentemot kunder är att inte lova något som de inte kan hålla. Många företag inom vattenrening eller ionized water har svårt med detta. Många lovar att deras små filter tar bakterier och virus ned till 0.001 mikron och alla möjliga ämnen.

Har man läst på och förstår problematiken med hur komplext vatten är med olika kvaliteter och ämnen blir man frustrerad som konsument. Flour är en av dessa svåra ämnen att ta hand om ur vatten. Många företag lägger ett lager med Activated Alumina (AA) för att hantera detta ämne. Visst det tar upp flour till viss del, men under speciella förhållanden enbart. Detta är när ingångsvattnet är surt under 6 pH. Hur ofta är våra kranvatten på dessa nivåer? Aldrig om du har kommunalt vatten. Då skulle ledningarna rosta sönder, detta motverkar vattenbolagen med att justera nivåerna med olika kemikalier.

Så ser du ett påstående att filtret är flourhanterande, kolla upp under vilka förhållanden testet gjorts och med vilket ämne hanteringen sker. Ett test kan vinklas genom att använda ett precist pH och göras under viss tid enbart så länge som ämnet är potent.

Ett mindre filter kan aldrig hantera all problematik, men i ärlighetens namn måste vi också sätta saker i perspektiv. Många faktorer påverkar vilka hälsoval vi gör. Ekonomi, platsutrymme, handhavande m.m . Att få i oss en del mindre bra substanser varje dag från föda och miljö kommer vi aldrig ifrån. Men vi kan minimera de så gott vi kan. Det viktigaste med Vitev vatten är vad som tillsätts och inte enbart vad som tas ur vattnet, kom ihåg det.

Har du fortfarande önskemål om att minimera ändå mer ämnen är en Reverse osmosis enhet i kombination med REMIN filtret något du ska titta på!

 

Hur får jag ur slangen/arna ur enheten?

Det sitter en låsring av plast runt slangen mot enheten. Det gör så att slangen inte kan åka ut av sig själv. Denna måste pressas in mot enheten samtidigt som slangen dras utåt. Ta hjälp av t.ex. baksidan på en matkniv för att enklare pressa in låsringen.


Hur byter jag filter?

Det är en enkel gängad konstruktion med botten och topp som ska öppnas. Med FLO måste du första ta ur filterhuset ur det fyrkantiga skalet (pressa enkelt ur filterhuset genom att hålla i skalet och trycka på stålpipens ingångsanslutning med tummarna.)

Använd medföljande plastverktyg/nyckel för att vrida upp den avlånga delen av filterhuset. Vrid motsols. Håll emot med handen på nederdelen samtidigt. Följande tips där skalet kan användas effektivt som motstånd om man inte orkar hålla emot. Se bild. UNDR sitter fastskruvad så där är motståndet inget problem.

 

Det fräser och poppar i min UNDR?

Det kan förekomma en del ”fräsande/smällande” i enheten initialt. Dels är det luft i systemet som går ut allt eftersom.  Det kan hjälpa att ta ur slangarna i enheten, skaka filtret, och montera tillbaka slangarna igen. En del av detta fenomen kan också bestå till viss del och orsakas av vattnets kontakt med mineralerna (joniseringen). Speciellt kan det uppstå ljud på morgonen när vattnet stått stilla under natten.

 

Det efterdroppar lite ur kranen på min FLO/UNDR?

Det blir ett visst självtryck i enheten när den är full med vatten så aningen efterdropp får man räkna med. Oftast är kranen placerad över diskbänk/ho så det innebär inget problem.

 

 

 

 

The Flo installation

UNDR installation